Фотоволтаична Електроцентрала Могила

Уведомление за инвестиционно намерение
Решение C3 49/2022 г.


Фотоволтаична Електроцентрала Грамада

Решение N МО 30-ЕО/2022 г.
Писмо N1708 МОСВ


Фотоволтаична Електроцентрала Бараково

Решение № БД-ЕД-35/2022 г.